MESTECH Electronics CO, LTD
Add:Rm301-A, E4 bldg, TCL International E city, Zhongshanyuan Rd, Shenzhen,Guangdong , China 518047
Tel: 86 755 26410170
Fax: 86 755 86031264    4008266163*99066

 

Customer service
Tel: 86 755 26410170 ext:105
Fax: 86 755 86031264    4008266163*99066
E-mail:该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

 

Sales
Tel: 86 755 26410170 ext:108
Email: 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

Customized Support

Tel: 86 755 26410170 ext:108
Email: 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 / 该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。